::ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ โทร. 045-511959 ::